Pilates

Pilates

– není vynález generace soudobých fitness center. Tento systém vyvinul Joseph Hubertus Pilates, který se narodil v roce 1880 nedaleko Duseldorfu.
V dětství trpěl astmatem, křivicí a revmatickou horečkou. Byl slabé dítě, ale rozhodl se tyto potíže překonat. Jeho odhodlání k uzdravení ho přivedlo ke studiu východních i západních forem cvičení, včetně jógy. Snažil se sestavit cvičení, v němž dochází k vědomé souhře těla a mysli, uvědomil si také velký význam správného dýchání. Díky silné vůli a chuti do života neustále posiloval svoji tělesnou kondici a postupně vypracoval vlastní cvičební metodu, kterou později charakterizoval pojmem „contrology“ (kontrologie).

poweryoga pilates

Nyní se cvičení jmenuje podle svého zakladatele. V souladu s moderní dobou, novými lékařskými a fyziologickými poznatky, se cvičení stále doplňuje. Ale jeho základ zůstává stále stejný a těžiště metody stále tvoří cvičební sestava na zemi.

Pilates

- je vysoce efektivní systém cvičení, v kterém se sloučily prvky rehabilitačního cvičení s východními cvičebními formami. Cviky se provádějí pomalu a přesně v souladu s hlubokým vědomým dýcháním a vysokou koncentrací myslí = styl ”body and mind”.
Při cvičení se protahují a zároveň posilují všechny svaly v těle (protažení a posílení svalu je v rovnováze – harmonii).
Nejvyšším cílem cvičení je vybudování silného a stabilního centra trupu, nazývaného v Pilates ”powerhouse” = silný střed = ochrana naší páteře. Cviky posilují tělo od jeho „středu“, jehož stabilita je základem pro harmonický a nenásilný pohyb končetin. Obnovuje zdravé držení těla a vytváří správné pohybové návyky, které umožňují volný pohyb bez nadměrného svalového napětí.
Kromě povrchových svalů je zde zatěžováno hluboké svalstvo v oblasti páteře.

Pilates je velmi šetrné cvičení kde jsou všechny pohyby prováděny kontrolovaně a při každém cviku se zapojí celé tělo od hlavy až po špičky prstů na nohou. Na rozdíl od klasického posilování se touto metodou netrénují a nerozvíjí jednotlivé svaly izolovaně, ale zapojují se ve svalové souhře.
Kromě jednotlivých cviků Pilates formuloval šest důležitých a nezbytných zásad, jak by měly být cviky prováděny.

 

Proč cvičit Pilates, účinky cvičení:

 • cílem cvičení je vědomá souhra těla a mysli
 • vědomě posiluje svaly dna pánevního, nejen pro prevenci inkontinence
 • zlepšuje celkové držení těla, může pomáhat při chronických bolestech zad
 • vyrovnává svalové nerovnováhy
 • zlepšuje sílu, koordinaci, rovnováhu, flexibilitu
 • působí proti stresu

Kdo může cvičit Pilates:

 • ženy a muži všech věkových kategorií
 • ženy a muži, kteří chtějí pracovat na zlepšení své fyzické a psychické kondice
 • lidé s nadváhou
 • ženy po porodu
 • lidé se sedavým způsobem života
 • sportovci, jako kompenzaci jejich zatížení, většinou na kvalitní strečink a zapojování hlubokého stabilizačního systému při trénincích nezbývá čas – plavání, běh, golf, hokej, basketbal, volejbal, fotbal, tenis atd.
 • lidé se zájmem o prevenci inkontinence
 • vhodná pohybová aktivita při osteoporóze
 • lidé s těžkou jednostrannou prací
 • těhotné – speciálně upravená lekce