O mně…

Marcela Altová

 

Vzdělání:

VZŠ Příbram / 1994 -1997

 • fyzioterapie
 • studijní obor: diplomovaný fyzioterapeut
 • téma diplomové práce: Fyzioterapie u klienta s diagnózou – vady páteře v rovině sagitální

Gymnázium Příbram / 1990 -1994

 • s všeobecným zaměřením

Osobní zájmy:

 • rodina
 • sport
 • studium
 • zdravý životní styl
poweryoga pilates

Semináře a kurzy v poskytování tělovýchovných služeb:

 • 2017 seminář Jóga pro děti, Power Yoga Akademie
 • 2016 seminář z kurzu FyzioPilates - Problémy krční páteře, my Pilates Academy
 • 2016 seminář z kurzu FyzioPilates - Problémy ramenního pletence a horních končetin, my Pilates Academy
 • 2016 seminář z kurzu FyzioPilates - Problémy dolních končetin, my Pilates Academy
 • 2015 seminář Diastáza, my Pilates Academy
 • 2015 seminář z kurzu FyzioPilates - Dýchání - najdi novou inspiraci, my Pilates Academy
 • 2015 seminář Kyfóza vs. lordóza, my Pilates Academy
 • 2015 seminář z kurzu FyzioPilates - Hluboký stabilizační systém, my Pilates Academy
 • 2014 workshop Technika jógových pozic, Power Yoga Akademie
 • 2012 workshop Asistence v jógových pozicích, Power Yoga Akademie
 • 2011 seminář  Úvod do hathajógy, Power Yoga Akademie
 • 2010 workshop Didaktika a metodika lekcí powerjógy, Power Yoga Akademie
 • Osvědčení Joga pro těhotné systémem Andrey Smékalové, vedoucí kurzu: Mgr. Andrea Smékalová, 15. 4. 2007, Praha
 • Specializovaný kurz Pilates I. část, Český svaz aerobiku, vedoucí kurzu: Mgr. Hana Císařová, 20. – 22. 4. 2007, Praha
 • Specializovaný kurz Pilates II. část, Český svaz aerobiku, vedoucí kurzu: Mgr. Hana Císařová, 8. – 10. 6. 2007, Praha
 • Diplom Fitt Ball / Over Ball, Face Czech, vedoucí kurzu: Mgr. Ivana Brádková, 14. – 15. 10. 2006, Praha
 • Certifikát Instruktor pohybové metody Pilates, Sabongui pilates academy, vedoucí kurzu: Mgr. Renata Sabongui, 3. 8. 2006, Praha
 • Specializovaný kurz Power Yoga basic, Český svaz aerobiku, vedoucí kurzu: Václav Krejčík, 20. 2. 2005, Praha
 • Fitness Instructor Basic, Fitness professional school Evy Blahušové, 10. 7. 1999, Praha

Semináře a kurzy při fyzioterapeutické praxi:

 • Certifikovaný kurz Mechanická diagnostika a terapie McKenzie metody, odborný garant: Eva Nováková Cert. MDT, 18. 5. 2007, Praha
 • Kurz Mobilizace žeber metodou Mojžíšové, odborný garant: H. Volejníková, 28. 1. 2007, NCO NZO Brno
 • Certifikovaný kurz – Brugger Koncept, odborný garant: doc. PaeDr. Dagmar Pavlů, CSc, MUDr. Jaroslav Valihrach, CSc,
  18. 12. 2006, NCO NZO Brno
 • Kurz – Posilovna, význam pro rehabilitační praxi, fitness – fenomen moderní společnosti, odborný garant: MUDr. J. Martínková, 7. 12. 2003, NCO NZO Brno
 • Diplom Pilatesova metoda cvičení, Wellness school Evy Blahušové, 14. 4. 2002, Praha
 • Kurz Manuální lymfodrenáže pro fyzioterapeuty, 28. 9. – 5. 10. 2001, garant: MUDr. M. Bechyně, CSc, IDV PZ Brno
 • Kurz diagnostiky a terapie postizometrické relaxace, měkkých a mobilizačních technik páteře a periferních kloubů. Splňuji
  požadavky pro provádění speciálních výkonů v myoskeletální medicíně. 09/2000 – 09/2001, školitel: V. Bezvodová, IDV PZ Brno.
 • Víkendový kurz McKenzie koncept, 6.- 7. 5. 2000, školitel: E. Nováková, IDV PZ Brno
 • Kurz v technikách posturální korekce, cvičení na míčích a labilních plochách, 20. 3. – 24. 3. 2000, školitel: PaedDr. P. Švejcar, IDV PZ Brno

Přečtěte si:

Já a Poweryoga více ...

Já a Pilates více ...

Doporučuji:

Zhubnout zdravě